Pristupnica

Popunjavanjem onlajn pristupnice Vaši podaci dolaze na razmatranje pred Upavni odbor sindikata.  Potvrdu o prijemu u sindikat ćete dobiti nakon što vašu prijavu odobri Upravni odbor, najkasnije mesec dana od prijema pristupnice. Po odobrenom prijemu u članstvo Sindikata dobićete pismenu potvrdu sa pristupnicom koju ćete svojeručno potpisati i vratiti na adresu sindikata.

PRISTUPNICA: